Utbildning.....

Utan spaning
- ingen aning

Kontakta oss Hjälp oss hitta former för vad ni vill ha.

Generella och lokala regler VGF

Regelfrågor
Testa dina kunskaper
http://www.vaster
gotlandsgolf.org
 Gå vidare till Regelkommittén.

Länkar
www.golf.se
Hökensås GK
Västergötlands golfdistrikt
SISU

Coachning
Pia Nilssons nya bok

Nya Hcp-systemet

Regelhandboken
Den svenska översättningen är klar och går att hämta på kansliet. Varje aktiv medlem får via sin klubb ett eget exemplar av regelboken. De huvudsakliga ändringarna återfinns på sidorna 10-13.
Fanns redan 2000.

Nya golfkortet
År 2001 kommer medlemmarna i tre utvalda klubbar att testa ett smart golfkort, som ersätter både handicapkortet och medlemskortet. All information samlas på ett enda plastkort – Golfkortet eller Golfkortet Plus.

 

Välkommen till fortsatta Regelträffar under vintern. Alla är välkomna, ingen fortsättning utan vi kör på nya teman varje gång
Foton från första träffen

SISU Västergötland arrangerar mycket utbildningar och arrangerar intressanta föredrag Kolla sidan med utbudet.
Exempel
26 feb föredrag med Kjell Enhager

Under vintern kommer varje intresserad kommitté att iordningställa en egen webbsida, som uppdateras av en ansvarig i kommittén.
Kontakta Carin Ager för hjälp och information.
Målet är att detta är påbörjat till årsmötet!

Västergötlands Golfförbund har en planerad utbildning
som finns här Innehåller regel och dommarkurser, samt den stora satsningen med en idrottsutbildning i mars på Billingehus Se NYTT inbjudan och anmälan

Golfare, som vill analysera sin golf,
kika på   http://gmlite.golfmanager.ch/gmlite/  som är en samarbetspartner Sv.Golf

Gröna Kortet,
vad innebär det och hur går det till

Nya Golfregler
Kul sätt att lära sig nya saker Välkommen till denna utbildning som kommer att ge dig nyheterna i de handicapregler som gäller från januari 2001

Ett häfte med de vanligaste reglerna, lätt sammanställt av Förbundsdomare Lars Engstrand kommer att finnas att köpa 10 kr, passa på och köp några stycken, finns i kansliet!


Anmälan till klubbens kansli eller någon i kommittén om du är intresserad.

 


Utbildningskommittén 2002 /03

Carin och Staffan Ager
Tel 0503-126 25, 
0708-44 61 10
E-post
[email protected] 

Ulla  Märta Tall
Tel 0502-230 00
E-post [email protected]

Jonas Angshed
Tel 0502-15377
070-688 20 12
E-post
[email protected]

 

Hit Counter

Kan du inte läsa PDF
hämta programmet gratis här, på svenska