Bli vän med din regelbok eller hur ska jag hitta snabbt i regelboken var temat på första regelträffen
Förbundsdomare Björn Ekblom, Lidköping hjälpte oss en bra bit på väg...Därefter löste vi några "vanliga" problemställningar som vi alla hamnar i, förr eller senare.

Vi fortsätter den 23 feb, välkomna

     
 
     
 
     
 
     
 
Hit Counter