Västergötlands Golfförbunds Utbildningar

i samverkan med SISU

Augusti 2002 — Juni 2003

Utbildning—ger utveckling

 

Utbildningsåret
Baskurs III
Distriksdomarkurs I
Kurs Regelkommittéer
Billingehus idrottskonferens
Verksamhetsplan
SISU
Anmäningsblankett
Välkommen till utbildningsåret 02/03!

Genom den här utbildningskatalogen hoppas vi i VGF att ni skall kunna hitta de utbildningar som ni behöver för att utvecklas i just er klubb. Genom att planera utbildningsinsatserna i god tid tror vi att det underlättar det ideella arbete som bedrivs på klubbarna.

Anledningen att katalogen kommer sent i år är att vi väntat in programmet för Utbildning 2003 som skall vara på Billingehus. Detta blir den stora utbildningssatsningen under utbildningsåret, där kan man hitta en utbildning eller ett seminarium för varje golfare i klubben. Slå ett extra slag för Utbildning 2003 nu när det ligger i vårt distrikt, VGF kommer även denna gång att subventionera den 3:e och 6:e deltagaren från varje klubb.

Se inbjudan och anmälan
För utskrift i PDF format Inbjudan och anmälan

Vi erbjuder också våra traditionella regelutbildningar.

Jag skulle önska att vi fick se många klubbar representerade på distriktets utbildningar för då skulle dessa tillfällen bli fantastiska mötesplatser för erfarenhetsutbyte och att knyta nya kontakter på.

Längst bak i broschyren finns en förteckning på den SISU-kontakt som finns i er del av distriktet, ta gärna kontakt med dem när ni lägger upp utbildningsplanerna.

Med hopp om ett bra utbildningsår!

Marie Pilfalk
Utbildningsansvarig VGF

 

 

IAnmälan: Skicka anmälningsblanketten till SISU Västergötland, Ing-Marie Andersson, Box 418, 541 28 Skövde eller via fax 0500- 447785  Kursavgiften faktureras klubben.

 

 

Baskurs steg III

för klubbfunktionärer och övriga som genomgått Baskurs steg I och steg II

Tid och Lördagen den 22 februari 2003

plats: kl. 8.00 - 17.00 på Vara Folkhögskola.

Innehåll: SGF´s regelverk: Regler för Golfspel, Handicapregler, Spel- och Tävlingshandbok, Amatör regler samt ”R & A´s” Decisionsamling.

Kursens syfte är att ge kommitté- och styrelse ledamöter samt övriga klubbfunktionärer en fördjupad kunskap i golfens regelverk. Efter genomgången kurs utgör deltagarna en speciallistresurs på sin klubb och en god tillgång i klubbens interna arbete. Denna kurs är också det slutliga steget i klubbdomarutbildningen samt den obligatoriska grunden för utbildning till distriktdomare.

Målgrupp: Du som är aktiv klubbfunktionär och vill få legitimation som klubbdomare eller vidare- utbilda dig till distriktsdomare.

Kostnad: Preliminärt 350 kronor. Avgiften inkluderar mat.

Anmälan: Skicka anmälningsblanketten till SISU Västergötland, Ing-Marie Andersson, Box 418, 541 28 Skövde eller via fax 0500- 447785 senast onsdagen den 12 februari 2003.

Kursavgiften faktureras klubben.

Kursledare. Lena Broberg, distriktsdomare

Jarl Krüger, distriktsdomare

Övrigt: Program skickas ut till deltagarna ca en vecka före kursstart.

Upplysningar: Brita Engstrand 033 - 28 49 75 eller [email protected]

 

 

Distriktsdomarkurs steg I

Tid och Lördagen och söndag den 19-20 januari 2003

Plats: på Vara Folkhögskola.

Innehåll: Golfregler, Lokala Regler, Tävlings-, Handicap- och Amatörbestämmelser, Domaruppträdande, Cirkelledarskap, Etik och Moral.

Målgrupp: Du som genomgått baskurs Steg I - III eller har annan utbildning och praktisk erfarenhet, som bedöms likvärdig.

Personlig lämplighet för domararbete.

Kunskaper i engelska för att kunna arbeta med decisionsamlingen.

Kostnad: 1000 kronor inklusive mat och logi max 15 deltagare

Anmälan: Skicka anmälningsblanketten till SISU Västergötland, Ing-Marie Andersson, Box 418, 541 28 Skövde eller via fax 0500- 447785 senast fre dagen den 3 januari 2003.

Kursavgiften faktureras klubben.

Kursledare: Björn Ekblom, förbundsdomare

Jan G Forsblad, förbundsdomare

Övrigt: Program skickas ut till deltagarna ca en vecka före kursstart.

Upplysningar: Björn Ekblom 0510 - 61593

 

 

Kurs för regelkommittéer

Tid och Lördagen den 25 januari 2003

Plats: kl. 8.30 - 16.30 på Vara folkhögskola.

Innehåll: Definition av Regelkommittéernas ansvars- områden och arbetsuppgifter.

Breddning och fördjupning av kunskaperna i Golfens olika regelverk. Gemensamma diskussioner kring ansvar och arbetsuppgifter samt grupparbeten i Golfens olika Regelverk.

Vi kommer även att ge plats för egna frågor. Tag därför gärna med dig egna ”problemsituationer” du mött inom de olika regelverken.

Målgrupp: Funktionärer, som är eller skall bli verksamma i klubbarnas Regel- och Handicap kommittéer. Max 2 st. från varje klubb.

Kostnad: 350 kronor. Avgiften inkluderar mat

Anmälan: Skicka anmälningsblanketten till SISU Väster- götland, Ing-Marie Andersson, Box 418, 541 28 Skövde eller via fax 0500- 447785 senast onsdagen den 15 januari 2003.

Kursavgiften faktureras klubben.

Kursledare: Björn Ekblom, förbundsdomare

Lars Engstrand förbundsdomare

Övrigt: Upplysningar: Lars Engstrand, tfn 033–284975 eller e-mail, [email protected]

 

 

Billingehus 29-30 mars 2003

Vi inbjuder alla golfare i Bohuslän Dals-, Göteborgs– och Västergötlands distrikt till en helg fullspäckad med bra utbildning, erfarenhetsutbyten och trevlig samvaro.

Vår förhoppning är att alla ska kunna
hitta något seminarium som är intressant.

Inbjudan med program och anmälningsblankett skickas ut under november månad till klubbarna.

Man kan också gå in på VGF:s hemsida under utbildning.

Utbildningar som kommer att finnas med är bl.a.

Intressanta regelproblem

Miljö

Ständiga förbättringar

Det nya IT-systemet—Workshop

Levande årsmöten och valberedningsarbete

Golfens ledarskola

Tävlingsledarutbildning steg 2

Elit/Coachutbildning avancerad

                    Barn/ungdomsledarutbildning

Slå ett slag för

Utbildning 2003!!

 

 

Utbildningskommitténs verksamhetsplan 2002

Ansvarsområde
Utbildning

Mål Att utbildning blir ett verktyg för att bedriva utveckling i klubbarna.
Samordna och erbjuda utbildning som efterfrågas av klubbarna.
Utveckla och förbättra utbildningskatalogen för distriktet samt hitta ”rätt kanaler” för distribution.
Etablera en utbildningskommitté som består av en person ur VGF:s samtliga kommittéer.
Medel Utbildningskommittén skall försöka hitta bättre arbetsformer, eftersom det är svårt att samla de utbildningsansvariga i klubbarna skall utbildningskommittén jobba direkt mot klubbens ordförande vid de träffar som ordförandena har under året. Utbildningskommittén skall bestå av personer ur VGF:s olika kommittéer och klubbarna får då genom många olika kanaler chans att påverka utbildningen i distriktet. Vi skall fortsätta att inbjuda till temakvällar på två platser i distriktet, en i södra och en i norra. Vi skall samla all utbildning som distriktet ger i en utbildningskatalog som skall vara golfklubbarna tillhanda under maj-juni 2002. Utbildningsåret skall sträcka sig från augusti 2001 till maj 2002. Om intresse finns från klubbarna i distriktet kommer vi också att påbörja planerna på ett nytt golfting 2003 tillsammans med närliggande distrikt.

 

 
     
 

SISU Idrottsutbildarna

- är en resurs för golfklubbarna. Ta gärna kontakt med oss när ni lägger upp er utbildningsplan inför det kommande året:

Borås/mark, Ulricehamn, Svenljunga, Bollebygd, Tranemo

Dan Skogman tfn. 0320-93234 el. 0709-820968

Ulf Bank tfn. 0320-49125 el. 0708-146498

Per Jagemark tfn. 033-106986 el. 0709-106981

Anders Fröhlin tfn. 0321-41690 el. 0709-244633

Eleonore Persson tfn. 033-103099 el. 0709-450818

Skövde

Stefan Munck tfn. 0708-236890

Tina Gustafsson tfn. 0500-447781 el. 0708-963826

Tidaholm, Falköping, Mullsjö, Hjo

Kenneth Tidebrink tfn. 0502-10966 el. 0708-991210

Anders Johansson tfn. 0502-12628 el. 0709-170627

Skara, Lidköping Götene

Ingemar Gustavsson tfn. 0510-541225 el. 0708-963806

Töreboda, Gullspång, Mariestad, Karlsborg

Andreas Fäger tfn. 0501-71847 el. 0709-450822

Alingsås, Vårgårda, Herrljunga

Alfred Hedlund tfn. 0322-625570 el. 0708-747488

Vara, Essunga

Jan Hermansson tfn. 0512-16320 el. 0709-587836

Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp

Lars Halma tfn. 0521-220585 el. 0709-450821

Daniel Nilsson tfn. 0520-39278 el. 0733-622833

 

 
 

Anmälningsblankett

Undertecknad golfklubb anmäler härmed följande personer till: (OBS! Anmälan är bindande)
 

Kursnamn  
Deltagare 1
Namn Telefonnummer
 
Adress  
Deltagare 2
Namn Telefonnummer
 
Adress  
Deltagare 3
Namn Telefonnummer
 
Adress  
Deltagare 4
Namn Telefonnummer
 
Adress  
   
Anmälare Klubb  
Adress Telefonnummer  

Skicka anmälningsblanketten till SISU Västergötland, Ing-Marie Andersson, Box 418, 541 28 Skövde eller via fax 0500- 447785. Kursavgiften faktureras klubben.

Kopiera gärna anmälningsblanketten!

 

  021023 Hit Counter