20010927  

LOKALA REGLER

Skador i bunker
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen, betraktas som mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.

Myrstackar
Myrstackar betraktas som mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig.

Jordfasta stenar och  berg i dagen
Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig.

Skydd för nyplanterade träd
Om ett nyplanterat träd med orange markering och/eller stödpinne hindrande inverkar på en spelares stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas och droppas enligt Regel 25-2b . (Oflyttbara tillverkade föremål). Bollen får rengöras då den lyfts enligt denna regel.

Outgränser
Vita staketet runt gården Krumpekullen intill hål 8 röd slinga, utgör banans gräns.
Vid spel på hål 2 röd slinga, är den finklippta delen av spelfältet – se Regel 25-2 – på hål 7, blå slinga, out of bounds.

Pluggad boll
På  hela spelfältet får boll, som ligger i sitt nedslagsmärke, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock ej närmare hål.

Rengöring av boll
På hela spelfältet på hål röd 2 och röd 9, får bollen utan plikt markeras, lyftas, rengöras och återplaceras.

Plikt för brott mot regel
Två slag