Här följer inledningen på Pia Nilssons senaste bok 'Coaching'. Det är den första i en litteraturserie om 13 studieböcker som SISU Idrottsböcker ska ge ut för landets idrottsledare.

Inledning
* Vad är coaching för dig?
* Vad vill du åstadkomma som coach?
* Vad kan du göra för att bli bättre på att coacha?
* Hur vet du vad du och dina aktiva vill?
* Hur kan din coaching påverka den framtida idrotten?
* Vad är viktigt för dig?
* Vad är viktigt för dina aktiva?
* Hur kan dina aktiva ta större ansvar?
* Hur skapar du motivation?
* Hur bra är du på att lyssna?
* Vilken inverkan har frågorna du ställer?

Detta och mycket annat är det vad denna bok, som är skriven för svensk idrotts tränarutbildning, handlar om.
Coaching för mig är att stötta en individ eller en grupp människor att utvecklas och höja prestationen från där de står idag till något mål de har i framtiden. Om din coaching fungerar blir det en positiv utveckling från en punkt till en annan.
Ordet coach, tycker jag om, för det stämmer in på vad mitt syfte är. En coach kan vara en diligens eller en buss. Det är ett fordon som åker från en startpunkt fram till någon annan plats. Mitt i allt det komplexa som kan uppstå i coachingen, är det en bra stämgaffel att ha. Det du gör, hjälper det dina aktiva att komma dit de vill? Om inte vad kan du göra annorlunda?

Boken tar upp tre viktiga områden inom coaching. För mig är det att
* veta vad du vill och hur det skiljer sig från där du är idag
* skapa en kultur som främjar utveckling och prestation
* under resans gång ge feedback på ett sätt som hjälper dig och dina aktiva framåt mot era mål

Här och där bryts texten av konkreta träningspass, vi kallar dem Träningsdags och Samtal och reflektion.
I Träningsdags hittar du konkreta verktyg. Ibland passar dessa dig själv som coach. Ibland kan du genomföra träningspasset tillsammans med dina aktiva.
Under rubriken Samtal och reflektion finns ett antal frågor. Stanna till, tänk efter, för en dialog med dig själv eller med andra coacher.

Uppvärmning
Förr ritade jag alltid vägen mellan där du är idag och dit du vill komma med en rak linje. Jag insåg till slut att den bilden inte stämmer med vad jag upplever i verkligheten. Jag har aldrig coachat någon individ eller grupp som haft en spikrak väg mot sina mål! Av det skälet illustrerar jag det nu alltid med en "kurvig" väg. Den kan både gå åt höger, vänster, runt i en cirkel, och bakåt ett tag. Vad du verkligen vill kan också förflytta sig under resans gång. Det jag vet är att den kurviga vägen är unik varje gång jag ritar den. Precis som det varit med alla dem jag coachat.

Du och dina aktiva har alla en unik väg fram mot era mål.
Jag vill tydliggöra det, så att ingen av oss tror att det är något fel på oss för att vi inte alltid går raka vägen framåt, eller om du gör en förändring och tränar hårdare utan att upptäcka någon omedelbar skillnad i prestationen. Det är hur du tolkar det som händer dig och vilka konsekvenser det får i ditt tänkande och agerande som är den stora nyckeln.

Att veta vad du vill
Att veta vad du vill gäller dig som coach, dina aktiva eller ditt lag. Att veta vad du vill innefattar för mig mycket mer än att plocka fram resultatmål. Vad behöver det innehålla för att vara den positiva drivkraft du behöver att bli så bra som var och en av oss kan bli?

Hur skapar du förtroende?
Vad kan du som coach göra för att skapa ett klimat eller en kultur i verksamheten där det finns tillit, förtroende och en grogrund för var och en att höja sitt eget självförtroende och självkänsla?

Hur ger du feedback på bästa sätt?
Hur kan du säkerställa att din feedback är utvecklande och att du på det mest effektiva sätt stöttar andra att nå dit de vill? Hur ställer du frågor, hur lyssnar du, vad observerar du, vad fäster du och dina aktiva er uppmärksamhet på, hur följer du upp vad som sker?

Kommunikation får inte ett eget kapitel. För mig finns det med i varje kapitel i boken. I all typ av kontakt med dig själv eller andra ingår kommunikation. Coaching handlar i väldigt hög grad om kommunikation. Det spelar ingen roll hur mycket kunskap du har om du inte kan förmedla det på ett sätt som förstås. Kommunikation är för mig den respons du får.

Bokens mål
Mina syften är att ge dig grundkunskap och övningar för att kunna bli bättre som coach. Du behöver träna för att bli bättre, precis som dina aktiva. Utvecklings- och träningsplaner behöver du som coach, likväl som dina aktiva. Det kan vara lätt hänt att läsa något som verkar vettigt eller höra något intressant i en föreläsning. Sedan händer inget mer, utan vi gör som vi alltid har gjort!

För att ändra en vana behöver vi en kombination av att vilja förändra något, tillräcklig kunskap om vad som ska göras och praktisk övning för att kunna höja färdigheten. Hur kan du se till att du får möjlighet att göra förändringar, träna och få feedback för att få ut det du vill av din coaching?
Ett annat syfte är att inspirera. Coaching för mig är oerhört berikande och ett av de guldkorn jag har i mitt liv. Coachingen ger mig glädje, utmaningar, genuin kontakt med människor och jag själv utvecklas mycket genom att coacha andra. Jag hoppas att denna bok inspirerar dig att vilja gå vidare i din coaching, och kanske till andra böcker och utbildningar.

Som coach kan du påverka på både kort och lång sikt. Hur kan du skapa balans i detta, och inte fastna i den kortsiktiga delen av coachingen? Vad är det du stöttar i ditt lag eller hos dina aktiva som på sikt kan maximera utvecklingen? Stöttar du kortsiktigt rätt blir det balans mellan med vad som behövs under just denna match som redan är igång, mästerskapet som börjar nästa vecka eller loppet som börjar om en halvtimme. Jag kommer alltid att bära med mig både de kortsiktiga och långsiktiga intentionerna när jag coachar.

Boken är skriven så att den ger grunder oavsett idrott, eller om det är lag eller individuellt som gäller. Flera av mina exempel kommer från golfens värld. Även om du inte är golfare ska du kunna förstå vad exemplet säger. Verkliga exempel från idrottens värld är oftast de bästa, och jag har av naturliga skäl en större bank av golfexempel än från andra idrotter.

Jag talar aldrig om för andra människor vad de vill eller vad de ska tro på. Däremot vill jag locka andra att tänka till mer och bli tydliga med vad de vill med sin idrott, sina liv och vad de tror på. Men hur jag än skriver så blir det vissa av mina valda sanningar inom coaching som genomsyrar boken. Det är lika bra att jag erkänner dem på en gång!

Varje människa är unik
Jag tror att det bara finns en som du. Ingen annan har dina tankar, känslor, kroppsbyggnad, motivation, handstil, hur du uppfattar världen, fingeravtryck, kompetens, minne och intelligens. Om det nu är så, hur kan du som coach bli bättre och bättre på att lära känna alla de unika människor du coachar, dels för att kunna stötta var och en på bästa sätt, dels för att se hur gruppen kan fungera på bästa sätt?

Om du coachar både män och kvinnor är det viktigt att ha tillräcklig kompetens om hur båda könen fungerar och att du ställer frågor och lyssnar för att upptäcka vem det är du coachar. Vilka likheter och skillnader finns till exempel fysiologiskt, hur kommunicerar vi och vad tycker vi är viktigt? Hur påverkar detta ditt upplägg av coachingen? Det är av stor betydelse att ställa många frågor och lyssna ordentligt för att ta reda på vem det är du coachar, vad de tycker, hur de uppfattar vad du säger och vilka behov de har.

Varje människa utvecklas
Så länge du lever sker en ständig utveckling. Frågan är hur mycket du vill ta ansvar för det som går att påverka. Enligt min mening kan alla människor utvecklas och påverka sin egen utveckling på många olika områden: vad du prioriterar, vad du äter, hur du tränar, hur du tänker, vad du tänker, hur du tolkar vad som händer dig, vad du uppskattar, vilka värden du vill står för, hur stort ansvar du tar för ditt eget agerande, hur du är mot andra, vad du lär dig, din motivation, mm.

Du är ett föredöme för dina aktiva
Antingen du vill eller ej så tror jag att dina aktiva påverkas mer av vad du gör, vad du står för än vad du säger med dina ord. Det bästa sättet att coacha för mig blir att "leva som jag lär".

Vår unika förmåga finns inom oss
Som coach ska du verka som en katalysator för att de aktiva ska få tillgång till så mycket som möjligt av sin förmåga. Vad kan du göra för att locka ut mer av det som finns inom var och en, men som av olika skäl inte ännu kommit till användning? Alla människor är intelligenta. Frågan är vilken typ av intelligens det finns tillgång till hos var och en?

Jag strävar efter att inte behövas!
Med det menar jag att jag vill att mina aktiva ska kunna coacha sig själva i så stor utsträckning som möjligt. Jag vill att de ska kunna stå på egna ben och inte vara helt beroende av mig som coach för att kunna prestera. Eftersom vi alltid har oss själva med oss, är det väldigt bekvämt att ha sig själv som coach!

För mig är ett av syftena med idrotten att vi utvecklas och lär oss inte bara för att prestera bättre inom idrotten, utan också för att lära om livet i sin helhet. Hur kan var och en av oss bli sin egen bästa coach? Rent känslomässigt kan det tyckas konstigt att inte vara behövd och viktig för en aktiv. Då gäller det att ta ett steg åt sidan och komma ihåg syftet med det jag gör! Min erfarenhet säger mig att utveckling går i cykler och kurvor, och att det går i vågor hur mycket stöttning en aktiv behöver och på vilka områden.

Jag har två kinesiska ordspråk som påminner mig om hur jag ser på coaching:
"Många män sprang på heden för att fånga den vilda hästen. Det är inte säkert att alla som sprang fångade den. Men att den som fångade hästen sprang, det är säkert".
Eller som jag ofta säger: "Snacka mindre och gör mer, och dessutom gör det du snackar om".
"Ge en man en fisk och du mättar honom för dagen. Lär honom att fiska och du mättar honom för livet".
Hur kan du som coach tänka ett steg till och inte endast coacha på kort sikt utan ge lärdomar för livet?
Och - för mig gäller dessa två ordspråk även kvinnor!