Gröna kortet
Gröna Kortet-utbildningen är indelad i fyra steg.
Steg 1
Du kontaktar en klubb, förslagsvis i närheten där du bor, och börjar din utbildning.
Du får ett gult nybörjarkort och gör praktik- och teoriutbildning, caddie-/åskådarronder, tränar på egen hand och gör sedan ett praktik- och teoriprov. När provet är godkänt söker du om du inte redan gjort det medlemskap i en golfklubb för att kunna fortsätta din utbildning i steg 2.

Steg 2
Du går fadderronder, tränar själv och när du själv prestera ett resultat över 9 hål med markör som motsvarar hcp 54, får du ditt klubbkort (grönt kort) av din klubb.

Steg 3
Du tränar och spelar vidare på banan, gör ett obligatoriskt teoriprov och när du kan prestera ett resultat med markör över 9 hål som motsvarar hcp 36 erhåller du ditt handicapkort av klubben.

Steg 4
Vidareutveckling av din golf.

Det här var en kortfattad förklaring av hur utbildningen ser ut. När du bestämt dig för att börja din utbildning på en klubb erhåller du ett Nybörjarhäfte från klubben. Häftet innehåller detaljerad information om utbildningen.


Lycka till!

Svenska Golfförbundet