Golfens utbildningsår 2000-2004

Som beslutades på förbundsmötet i april, kommer åren fram till Svenska Golfförbundets 100-års jubileum år 2004, att fokuseras på utbildning i golfklubben.
En utbildningskommitté tillsattes i augusti av förbunds-styrelsen och kommer i samarbete med klubbar och distrikt att ta fram aktiviteter som Golfsverige har behov av.
Fundera gärna över ert eget utbildningsbehov i klubb och distrikt och avsätt medel i verksamhetsplaneringen redan nu.

Utbildningsåren ska

- fokuseras på utbildning i golfklubben, golfdistrikten samt golfförbundet

- profilera utbildning som en investering i arbetet med golfen

- lyfta fram det ideella ledarskapet och vikten av välutbildade funktionärer och anställda

- få utbildning att bli en morot vid allt rekryteringsarbete

- leda till kontinuerligt utvecklingsarbete inom golfen

- se ytterligare ett antal regionala utbildningsting växa fram i Golfsverige

- utveckla samarbetet i utbildningsfrågor mellan golfklubb, distrikt, förbund och intresseorganisationerHar du frågor om utbildning är du välkommen att kontakta SGF-Utbildning:
Johan Kannerberg, telefon 08-622 15 23
Arne Deilert, telefon 08-622 15 05
Anita Wenngren, telefon 08-622 15 29

Ledarutveckling

I takt med att antalet golfare ökar så behövs det fler ideella ledare inom olika områden. Du kan engagera dig i arbete inom styrelsen, juniorkommittén, tävlingskommittén, bankommittén, marknadsföringskommittén…I dag arbetar cirka 30 000 ledare inom golfen, de flesta ideellt. Det är viktigt att dessa utvecklas och kan hjälpa nya ledare tillrätta. Svenska Golfförbundet arbetar med att utveckla landets ledare bland annat genom projektet Golfens Utbildningsår. Golfdistriktet stödjer ledarutveckling och golfklubben satsar självklart på dig som vill arbeta som ledare. Målet är att vidareutbilda 30 000 ledare och nyutbilda 15 000 golfare till 2004. Vad har du för intresseområden inom golfen och var kan du hjälpa till?