ELMIA PARK & GOLF 2001

Målgrupp
Förtroendevalda och anställda inom golfklubbar och golfdistrikt.

Mål/Syfte
Information och utbildning i aktuella frågor inom banskötsel, administration, instruktion mm.

Innehåll
Ca 20 olika seminarier om banskötsel, administration, instruktion mm.

Inbjudan
Inbjudan med fullständiga upplysningar om seminarieprogram, boende m m utsändes till samtliga golfklubbar under maj 2001.

Föreläsare
Svenska och utländska föreläsare

Kurstid
25-28 september 2001

Kursplats
Elmia, Jönköping

Avgift
4-500 kronor per seminarium. Rabatterbjudanden.

Anmälan
Rekvirera speciell inbjudan med anmälningsblankett från SGF.

Arrangörer
SGF, SGA, PGA och GAF

Kontaktpersoner
Lena Capotondi, tfn 08-622 15 26
Bo Ericsson, tfn 08-622 15 25