Till klubbens styrelse, kansli och utbildningsansvariga

 

Golfförbunden i BohuslänDals, Göteborgs och Västergötlands distrikt inbjuder till:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billingehus 29-30 mars

 

Vi inbjuder till en helg fullspäckad med bra utbildning, erfarenhetsutbyten och trevlig samvaro. Vi vet att alla ska kunna hitta något seminarium som är intressant.

 

Alla tre distrikten är överens om att satsa på utbildning år 2003, eftersom detta ligger helt i linje med SGF:s inriktning. Därför ger vi nu klubbarna ett erbjudande som är svårt att motstå "Åk tre betala för två".

 

 

Program:           10.00   Incheckning med kaffe + fralla

                                10.30   Välkommen

 
                                           Golf är idrott: Peter Mattsson Förbundskapten

                                12.00   Lunch

                                13.00   Seminarium

                                15.00   Fika

                                15.30- Forts. seminarium

                                18.00

                                19.30   Middag med flärd

                                22.00  Dans

 

 
                                08.30 Jens Lind Golfreporter

                                10.00   Fika

                                10.30   Seminarium

                                12.30   Lunch

                                13.30   Fortsättning seminarium

                                16.00   Avslutning med kaffe

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


Endagsseminarier

 

1.          Regelboken - Din hjälp till lägre score         

 

Målgrupp:      Alla

 

Föreläsare:    Björn Ekblom

 

Innehåll:        Intressanta och ovanliga regelproblem som man kan stöta på.

 

 

2.          Miljö nu och i framtiden                                

                

                 Målgrupp:      Banansvariga på klubbarna

 

                      Föreläsare:    Lars Falkäng

 

Innehåll:        Kriterier för att erhålla SGF:s miljödiplom

Informera om miljöledningssystemet CTG (Committed to green)

Internationellt och nationellt miljöarbete.

Var vi står idag och vad kommer i framtiden. 

 

 

3.          Spelglädje i Golfklubben/Ständiga förbättringar

 

Målgrupp:      Styrelse och kommittéledamöter

 

Föreläsare:    Kent Fält                                                   

 

Innehåll:        ”Spelglädje i Golfklubben” är ett processinriktat verktyg för ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete i Din klubb.

I detta seminarium får Du uppleva och pröva på ett arbetssätt/metod som med fördel kan användas i styrelse- och kommittéarbetet eller varför inte vid medlemsmöten/årsmöten.

 

 

4.              Valberedningsarbete   

 

Målgrupp:      Valberedning

 

Föreläsare:    Jan Holmin

 

Innehåll:        Planeringsarbete

Att förbereda, genomföra och följa upp möten

Motivera och aktivera ledare

Styrelsens juridiska ansvar

Stadgefrågor ang. valberedningsarbetet

Nomineringsarbetet

Årsmötet

 

 

5.              GOLFIT på din klubb – succé eller fiasko      endast lördag max 30 delt  

Målgrupp:      Styrelse, IT-ansvarig, kansli

 

Föreläsare:    Ingvar Ritzén, Projektledare för nya IT-systemet

 

Innehåll:     Aktiv förändringsledning för införandet på din klubb.

- Delaktighet - respekt - hantering av motstånd
- Vilka verksamhetsmål skall ha störst vikt när man anpassar

  systemet till sin egen klubbs behov?
- Vilka effekter vill vi få ut av GOLFIT på vår klubb?
- Hur engagerar man alla intressenter

6.          Ett förädlat ledarskap                                    

 

                      Målgrupp:      Ideella ledare i Golfklubben

 

                      Föreläsare:    Johan Kannerberg

 

Innehåll:     Hur kan vi bättre möta och tillfredställa dagens och morgondagens behov i vår växande och dynamiska organisation? Ledarskapet behöver ständigt förädlas och en framgångsrik golfklubb måste ha koppling mellan mål, strategier och kompetensutveckling.   

 

 

Tvådagarsseminarier

 

7.              Tävlingsledarutbildning steg 2                                        

 

                 Målgrupp:      Tävlingskommittén, tävlingsledare

 

                      Föreläsare:    Gulli Reimer och Håkan Ståhlbro                                                                                

Innehåll:        Tävlingsledarens uppgifter Före-Under-Efter tävling

Tävlingsledningens regler: Regel 33-34

"När touren kom till byn" 

Förberedelse av  banan

Förebyggande åtgärder

Avbrott i spelet

Långsamt spel

 

Medtag:         Spel- och Tävlingshandboken och regelboken.

 

 

8.              Elit / Coachutbildning avancerad

 

                 Målgrupp:      Coacher, aktiva elitspelare, tränare

 

                      Föreläsare:    Per Brohagen och Magnus Granqvist

 

                      Innehåll:     Nya inlärningsstrategier, SGF:s häften svensk Golfträning

                                  

 

9.                  Barn- och Ungdomsledarutbildning

 

Målgrupp:      Junioransvarig, juniorledare, styrelse, tränare

 

Föreläsare:    Helena Brobeck, Mikael Larsson, Catrin Laninge, Tomas Westerlind, Katarina Larsson

 

Innehåll:        Gemensam inledning med mål och policy, därefter delar vi in oss i tre grupper som specifikt jobbar med: golfkul, ”tjejer och golf” och juniorer. Vi kommer också att ha en gemensam del där vi får praktiska tips.

 

 

 

Varmt Välkomna!!

Information

 

Anmälan:     senast fredagen den 7 februari till:

                   SISU, Ing-Marie Andersson, Box 418, 541 28 SKÖVDE

                       Tel: 0500 – 44 77 73, 0709 – 57 43 06

                       fax: 0500 – 44 77 85, e-mail: [email protected]

 

                       OBS! Var noga med att fylla i anmälningsblanketten korrekt.   Kom ihåg att ange logi och seminarieval.

 

 

Kostnad:       Distrikten ger klubbarna ett erbjudande som är svårt att motstå

                "Åk tre betala för två".

                1200 kr/person i dubbelrum

                       1600 kr/person i enkelrum

                         500 kr/person/dag (Utan övernattning och middag lördag kväll)

                       Distrikten betalar för den 3:e och den 6:e i dubbelrum.

 

 

Upplysningar:  Lars Liesén             BohuslänDal                 0522/35310

                       Wille Bokhede         Göteborg                     031/3307347

                       Marie Pilfalk          Västergötland               0510/541012

 

 

 

 

 

 

 

 

i samarbete med