Anmälan till tävling via Internet

Endast en spelare, per anmälan, kan anmälas i singeltävlingar, uppgifter i vänster kolumn. Vid partävling anges spelarnas uppgifter i vänster respektive höger kolumn. Anmälan skall vara kansliet tillhanda senast kl. 12.00 två dagar före tävlingsdagen. Om tävlingen äger rum på helgdag efter söndag (ex annandag) skall anmälan vara kansliet tillhanda närmast föregående vardag kl 12.00.  Startlista anslås i klubbhuset kl. 12.00 dagen innan tävlingsdagen.

Medl.nr. Hökensås GK             Medl.nr Hökensås GK             
Namn        Namn       
   
Gästande spelare: Gästande spelare:
Hemmaklubb Hemmaklubb  
Aktuellt Hcp                         Aktuellt Hcp                            
   
Välj tävling                             
Önskar tidig start  
Önskar sen start   
   
Övriga upplysningar
   

Rödmarkerade uppgifter måste fyllas i
Anmälan via internet är kostnadsfri
Denna anmälan är bindande