Scorekort


På Hökensås GK har vi tre 9 hålsbanor, som kallas blå, gul och röd.
Varje dag kombinerar vi ihop två av slingorna till "dagens 18 hålsbana", den tredje blir då 9 hålsbanan den dagen. Alla slingorna har likvärdig kvalitet och underhålls på likvärdigt sätt.
På anslagstavlan vid parkeringen och utanför klubbhuset framgår det vilka slingor som för dagen har parats ihop till 18 hål. 
Vilken slope Du får vid respektive kombination framgår av slopetabell som finns i klubbhuset och på anslagstavlan utanför klubbhuset.
 

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: [email protected]