Klubbens historia

1961 - 28 december
bildades Hökensås Golfklubb och beslut togs att bygga en 9-håls bana. Som arkitekt anlitades Douglas Brasier som var Pro vid Åtvidabergs GK och låg bakom utformningen av ett flertal av landets banor under 1950- och 60-talen. Kostnaden för bygget blev 90 000 kr förutom allt ideellt arbete som lades ned av pionjärerna.

1963 - 15 maj
öppnades banan för spel, trots att det återstod en hel del arbete med stenplockning och annan finputsning. Medlemsantalet var då 150 st

1970 - talet
Tack vare stöd från Hjo kommun vågade man sig på att bygga ut banan till 18 hål. Genom detta stöd kunde AMS engageras och klubben fick på så sätt tillgång till viss arbetskraft.

1980
invifgdes den nya banan med 18 hål.

1991 - 24 oktober
på grund av stor medlemstillströmning och svårigheter att komma ut på banan, beslöt höstmötet med knapp majoritet, att bygga ut banan med ytterligare 9 hål, och blev därmed Skaraborgs första anläggning med 27 hål. Även denna gång fick klubben stöd av Hjo kommun genom en borgensförbindelse som bidrog till goda lånevillkor.

1993
invigdes de följande 9 hålen av landshövding Birger Bäckström i samband med att Hökensås Golfklubb firade 30 års jubileum

Andra betydande händelser av vikt för verksamheten

1981
byggdes maskinhall och personalutrymmen

1986
nuvarande klubbhus togs i bruk

1989
investerades i en helautomatisk bevattningsanläggning med vatten från Vättern

1992
en överenskommelse med Almnäs Bruk AB gjorde det möjligt att få tillgång till de hus som fanns inom anläggningens område vilket skapade förutsättningar att kunna erbjuda boenden för våra gäster. (Krumpekullen, Krumpekulletorp och Hästhagen).


2014 - en nystart för klubben
Efter ekonomiska bekymmer under 2013, nybildades klubben och utmynnade i ett nytt upplägg, ny ledning och personal. Efter två tunga år 2012 och 2013 kunde vi 2014 blicka framåt och satsa på att bli bättre än någonsin!

2014
blir ytterligare en milstolpe i klubbens historia. I mars beslutas att starta Hökensås Golf ekonomisk förening, samt Hökensås Golfklubb i ny skepnad. C:a 300 personer deltar i ett möte på Park i Hjo där framtidens Hökensås Golf börjar att formas. Under säsongen 2014 görs stora förändringar i drift och upplägg, med bra resultat som följd. Medlemmarna ställer också upp helhjärtat för sin anläggning och när vi skriver 27/11 2014 kan vi se tillbaka på ett år med bra verksamhet och även bra ekonomi.

2017
Efter två återhämtningsår med gott resultat långt över förväntan är klubben tillbaka i riktigt bra skick och har god och trygg ekonomi. Medlemsantalet är uppe i över 700 och våra golfpaket slår rekord på rekord. Vi satsar mycket resurser på vår bana, som drivs ekologiskt helt utan bekämpningsmedel. 
 

 

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: [email protected]