Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59
E-post: [email protected]

Referat från årsmöte

Höstårsmöte Hökensås Golfklubb

Hökensås Golfklubb har haft sitt höstårsmöte med ett 70-tal medlemmar närvarande. Klubbordförande Roger Käll och klubbchef Malin Ingsten inledde mötet genom att summera säsongen som gått och lämnade sedan över till Lisbeth Göthberg, som valdes att leda mötet.

Efter en ekonomisk rapport om nuläget inleddes årsmöteshandlingar, med presentation av kommande verksamhetsplan, fastställande av medlemsavgifter samt budget för kommande verksamhets- och räkneskapsår. Mötet fastslog medlemsformer och avgifter i enighet med styrelsens förslag som innebär att bibehålla samma medlemskapsformer och medlemsavgifter som förgående år, med ett tillägg av en städavgift.

Val av styrelse för ny period i klubben:
Ordförande: Roger Käll, ledamöter Lena Jardin och Åse Pettersson, suppleanter Martin Swärd och Mikael Nyström. Revisorer: Claes Groening, Marianne Högman samt revisorssuppleant Johan Goening. Valberedning: Ulf Salker, Anders Persson samt Lisbeth Göthberg. 

Efter avslutat klubbmöte genomförde den ekonomiska föreningen en extra föreningsstämma, där man fastställde budget för kommande verksamhetsår samt godkände den stadgändring som sedan tidigare varit på förslag. Stadgeändringen går ut på att båda styrelserna fortsättningsvis ska väljas under höstårsmötet. Detta för att underlätta för ledamöterna att planera kommande säsong och få en kontinuitet i mötesgruppen. Stadgeändringen godtogs för andra gången av ett årsmöte, vilket innebär att den nu kan genomföras.

Styrelse för ekonomiska föreningen, vald sedan tidigare, består av ordförande Thomas Johansson, ledamöter Stellan Rylander, Nina Gillbo, Johan Davidsson samt suppleant Tomas Uvesten.

Klubben har i dagsläget 700 aktiva medlemmar och har haft närmare 4000 greenfeegäster under året. Ekonomin i både den ideella klubben och ekonomiska föreningen är stabil.

 Resultatet från en nyligen genomförd enkät mot medlemmarna presenterades, med tillhörande förslag på åtgärder för att förbättra bankvalité och spelupplevelse. Till kommande säsong  fortsätter satsningen på medlemsvård, nyrekrytering och förbättringar av banan. 

Mötet avslutades med avtackning av Marianne Wigren, Tony Karlsson och Håkan Forsberg som avslutade sina tidigare uppdrag i klubben.

Nedan finns länken till klubbens verksamhetsplan för 2017:
Verksamhetsplan för Hökensås GK 2017.pdf     206 Kb

En översikt av klubbens planer för 2017, kortfattad:
verks.plan_översikt.pdf     464 Kb

Enkät-sammanfattning:
enkät medlemmar.pptx     3995 Kb


 
 

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: [email protected]