Dagens slinga: BLÅ GUL

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59
E-post: [email protected]

Årsmötesreferat våren 2020

Det framskjutna vårårsmötet tillika föreningsstämma har ägt rum för Hökensås Golfklubb samt Hökensås ekonomiska förening med ett 27 medlemmar närvarande i utomhusmiljö på Hjo Camping.
Ordförande Stellan Rylander inledde mötet.
Under de sedvanliga möteshandlingarna höll Svenolof Grenabo i klubban och stämman gick 
igenom verksamhetsberättelsen samt årsredovisning och lyssnade till revisorernas berättelse. Årsmötet fastställde och godkände årets resultat och balansräkning. 


Inga val av ledamöter ägde rum då klubbens val görs under höstårsmötet. Sittande styrelse är ordförande Stellan Rylander och ledamöterna Nina Gillbo, Bengt Gustafsson, Lena Arnoldsson, Lisbeth Göthberg, Ulf Salker, Mårten Fredriksson, samt suppletanter Daniel Strid och Christer Grahn.

Mötet avslutades med en genomgång av en ny budget som styrelsen lagt tillföljd av de personalförändringar som har skett sedan höstårsmötet då budget för 2020 antogs. Den nya budgeten som gjordes i mars tog då inte hänsyn till rådande samhällsläge i och med Corona, detta informerades också, och gör därmed även den nya budgeten osäker.

Utlottning av spelrätt för de som har löpande autogiro, alternativt betalt in sin avgift innan årsskiftet gjordes, och Anita Eriksson, Tibro, blev vinnare. 

Klubben har idag ett stabilt medlemsläge men minskade intäkter på sponsring och tävlingsintäkter, av naturliga skäl just nu. 

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: [email protected]