Lokala regler Hökensås GK 2019

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 

1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. Hål 5 Röd slinga: Vid spel av hål 5 rödslinga, utmed vänster sida på hålet definierat av vita pinnar är
out of bounds.
Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 5 röd slinga.
På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas

bansidepunkter i marknivå

2. Hål 8 Röd slinga: Huset Krumpekullen är markerat som Out of bounds med vitmålat trästaket runt huset.
Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

2. Pliktområden (Regel 17)

1. Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor.

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål.

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under

arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska

behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av
spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa

fåror

5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får

tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten

enligt regel 16.1.

6. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt.

2. Avståndsmarkeringar i fairway.

3. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade

som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 

c) Organiska föremål

1. bunkerkanter av konstgjort gräs är ett organiskt föremål.

 

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Lokala regler fastställda av VGF 2019-04-10

 

 

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: [email protected]