Kontaktinformation

Hökensås GK 27 hål Skogs-och parkbana, vackert belägen med utsikt över Vättern.

Telefontider
Måndag - Fredag 08:00 - 16:00
Lördag - Söndag 08:00 - 13:00
Öppettider
Måndag - Fredag 08:00 - 16:00
Lördag - Söndag 08:00 - 13:00
Telefonnummer:
Fax - Reception +4650316156 (primär)
Telefon - Kansli +4650316059
Telefon - Shop +4650316196
Telefon - Restaurang +4650316277
E-postadresser:
E-post [email protected]

Lokala regler

LOKALA REGLER FÖR HÖKENSÅS GOLFKLUBB

 

Markeringar

Vit               out of bounds

Gul               vattenhinder

Röd             sidovattenhinder

Blå               mark under arbete

Blå-vit          MUA: spel förbjudet

Orange         hindrande föremål

 

Stenar i bunker

Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

 

Out of Bounds, Regel 27-1 (definiering av)

·        Vita pinnar och plattor

·        Vitt staket runt gården Krumpekullen vid hål 8 Röd slinga

·        Markeringarna utmed hål 5 Röd slinga gäller endast vid spel på detta hål

 

Mark under arbete (MUA), Regel 25-1

·        Områden markerade med sammanbunden, vit linje

·        Myrstackar

·        Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta (fairwayhöjd eller lägre) delen av spelfältet

·        Skador i bunker orsakade av bevattningsanläggningen eller kraftigt regn

 

Pluggad boll, Regel 25-2

·        Gäller spelfältet i sin helhet, boll pluggad i sand undantaget

 

Oflyttbara hindrande föremål, Regel 24-2 och 3

·        Vägslut markerade med vit, inte sammanbunden linje

·        Nyplanterade träd med blå eller orange markering och/eller stödpinne

·        150-metersmarkeringar, teeskyltar och hänvisningsskyltar (OBS! Sådana markeringar som står utanför banans gräns är fasta och medger inte lättnad)

 

Organisk del av banan

·        Alla stenrösen och stengärdsgårdar

 

BROTT MOT LOKAL REGEL

Slagspel 2 slags plikt

Matchspel förlust av hål

 

20080427


Hökensås GK - Telefon: 0503-160 59 - Fax: 0503-161 56 - Tidbok: 0503-162 50 - E-post: [email protected]