Kontaktinformation

Hökensås GK 27 hål Skogs-och parkbana, vackert belägen med utsikt över Vättern.

Telefontider
Måndag - Fredag 08:00 - 16:00
Lördag - Söndag 08:00 - 13:00
Öppettider
Måndag - Fredag 08:00 - 16:00
Lördag - Söndag 08:00 - 13:00
Telefonnummer:
Fax - Reception +4650316156 (primär)
Telefon - Kansli +4650316059
Telefon - Shop +4650316196
Telefon - Restaurang +4650316277
E-postadresser:
E-post [email protected]

Regler 2008

 

nya golfregler värda att uppmärksamma 2008 -2011

 

Definitioner

Notera att frågor och upplysning om ”avstånd” ej är ”råd” och alltså ej heller ger 2 pliktslag vid slagspel enligt regel 8:1.

 

Regel 12:2 Identifiera boll

Denna regel ändras nu så att en spelare tillåts lyfta sin boll för att kunna identifiera den i ett hinder. Tidigare har man ju kunnat spela fel boll i hinder utan plikt, vilken regel nu också ändras.

Detta innebär att en spelare som letar fram sin boll i en bunker får lyfta den för identifiering för att sedan återplacera den (och återskapa dess ursprungliga läge).

 

Spel på fel boll ger 2 slags plikt i slagspel och förlust av hål i matchspel, nu även i hinder enligt regel 15:3.

 

Regel 19.2 Boll i rörelse påverkad eller stoppad av spelare, caddie eller utrustning

Här ändras plikten i både matchspel och slagspel till att vara 1 slag. (Tidigare hålförlust i matchspel och 2 slags plikt i slagspel).

 

Regel 24:1 Hindrande föremål

Det blir nu tillåtet att flytta flaggstången, vare sig den är passad, borttagen eller upplyft, när en boll är i rörelse. Tidigare gällde endast om den var passad.

 

Regel 27:1 Slag och distans. Boll out-of-bounds. Boll hittas inte inom 5 minuter.

Termen ”godtagbara skäl” har ersatt med ”känt eller så gott som säkert” när man skall avgöra om en boll får behandlas som förlorad enligt någon regel.  I slutändan bör ju tolkningen trots allt vara ”till 100% gränsande sannolikhet”

 

.                                                         Nya handicapregler 2008-2011

Ur nya Handicaphandboken 2008-2011 kan nämnas att även för spelare i hcp-grupp 3(11,5-18,4) gäller 9-hålsrundor som hancdicaprond.                                                         

10%-regeln blir obligatorisk. Avser tävlingar där minst 10 spelare har exakt handicap 26.4 eller lägre. Är mindre än 10% av samtliga scorer  inom buffertzonen eller bättre skall ronden annulleras som handicaprond för höjning. Annuleringen omfattar då alla spelare i startfältet med exakt hcp till och med 36.0

 

Skaffa en egen regelbok. Finns att köpa för en billig penning på kansliet.

                

 


Hökensås GK - Telefon: 0503-160 59 - Fax: 0503-161 56 - Tidbok: 0503-162 50 - E-post: [email protected]