Kontaktinformation

Hökensås GK 27 hål Skogs-och parkbana, vackert belägen med utsikt över Vättern.


Öppettider
Måndag - Fredag
08:00 - 16:00
Lördag - Söndag
08:00 - 13:00
Telefonnummer:
Telefon - Reception +4650316059 (primär)
E-postadresser:
E-post [email protected]

Hökensås GK

Den 28 december år 1961 var ett viktigt datum. Då bildades Hökensås Golfklubb och ett beslut togs att bygga en 9-håls bana. Som arkitekt anlitades Douglas Brasier som var Pro vid Åtvidabergs GK och låg bakom utformningen av ett flertal av landets banor under 1950- och 60-talen. Kostnaden för bygget blev 90 000 kr förutom allt ideellt arbete som lades ned av pionjärerna.

 

Den 15 maj 1963 öppnades banan för spel, trots att det återstod en hel del arbete med stenplockning och annan finputsning. Medlemsantalet var då 150 st.

 

Tack vare stöd från Hjo kommun under 1970-talet, vågade man sig på att bygga ut banan till 18 hål. Genom detta stöd kunde AMS engageras och klubben fick på så sätt tillgång till viss arbetskraft och år 1980 invigdes den nya banan.

 

På grund av stor medlemstillströmning och svårigheter att komma ut på banan, beslöt höstmötet 24 oktober 1991, med knapp majoritet, att bygga ut banan till 27 hål och blev därmed Skaraborgs första 27-hålsanläggning. Även denna gång fick klubben stöd av Hjo kommun genom en borgensförbindelse som bidrog till goda lånevillkor. Tack vare ett gynnsamt väder under vintern, kunde landshövding Birger Bäckström i samband med 30-årsjubiléet 1993 inviga de efterlängtade sista 9 hålen.

 

Under årens lopp har många viktiga beslut fattats.

-         1981 byggdes maskinhall och personalutrymmen.

-         1986 togs nuvarande klubbhus i bruk.

-         1989 gjordes en stor investering i helautomatisk bevattning med vatten från Vättern.

-         1992 började klubben hyra torpen Krumpekullen, Krumpekulletorp och Hästhagen av Almnäs Bruk AB för att möjliggöra boende på banan.

 

Genom golfens utveckling i Sverige har klubben ökat sitt medlemstal från de första 150 till drygt 1 300 och det är styrelsens ambition att kunna hälsa ytterligare 300 medlemmar välkomna.


Hökensås GK - Telefon: 0503-160 59 - Fax: 0503-161 56 - Tidbok: 0503-162 50 - E-post: [email protected]