Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59
E-post: [email protected]

Vårt miljöarbete

Hökensås Golfklubbs mijöplan för åren 2014 - 2020.

Den innebär att vi i allt vårt arbete med anläggningen skall försöka uppnå högt ställda miljökrav i allt vad vi jobbar med och erbjuder våra medlemmar och gäster.
Hökensås golfklubb är en av två banor i Sverige som drivs under KRAV:s regelverk och är helt ekologisk.

Sedan sommaren 2014 har vi arbetat tillsammans med vår markägare, Almnäs Bruk (som är en av Sveriges större ekologiska gårdar), Svenska Golförbundets bankonsulenter samt med våra leverantörer, med att ta miljöarbetet till nya nivåer. 

Allt vårt arbete skall genomsyras av ett hållbart, socialt och miljömässigt tänkande. Vi tror att genom att låta verksamheten vila på dessa grunder, når vi både verksamhetsmässiga och ekonomiska framgångar.

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: [email protected]