Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59
E-post: [email protected]

Vårt miljöarbete

Hökensås Golfklubb har en mycket ambitiös mijöplan för åren 2014 - 2020.

Den innebär att vi i allt vårt arbete med anläggningen skall försöka uppnå högt ställda miljökrav i allt vad vi jobbar med och erbjuder våra medlemmar och gäster. Sedan tidigare är vi miljöcertifierade, men vi tycker inte att det räcker.

Sedan sommaren 2014 arbetar vi tillsammans med vår markägare, Almnäs Bruk (som är en av Sveriges större ekologiska gårdar), Svenska Golförbundets bankonsulenter samt med våra leverantörer, med att ta miljöarbetet till nya nivåer. Vår ambition är att vara en ekologisk golfbana och på längre sikt kanske till och med KRAV-märkt.

Allt vårt arbete skall genomsyras av ett hållbart, socialt och miljömässigt tänkande. Vi tror att genom att låta verksamheten vila på dessa grunder, når vi både verksamhetsmässiga och ekonomiska framgångar.

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: [email protected]