Information Klubben Banan Tävling/Anmälan Medlemmar Kontakta
   
  Tävlingskalender
  Damtävlingar
  Labåsmatchen
   
  Hjo´s Open
  Leni Ladies Tour
  Uppe med göken
   
  Carpmans vandringspris
  Midsommargolfen
  Triss Lady
   
  Källefallskålen
  Kakelösaslaget
  Bäst som det är...
 
Tävlingsbestämmelser för Hökensås GK
 
Deltagare i tävling
Deltagare i klubbens öppna tävlingar skall vara medlem i erkänd svensk eller utländsk golfklubb, ha giltigt handicapkort eller grönt kort och ha erlagt startavgift. För övriga tävlingar framgår eventuella begränsningar av de särskilda tävlingsbestämmelserna för respektive tävling.
 
Klassindelning
Klass A hcp 0-11,9; klass B 12,0-21,9; klass C 22,0-36 och klass D (klubbhcp) 37-54 .
Avvikelse från gängse klassindelning kan medgivas vid markant ojämna startfält.
 
Anmälan
Anmälan skall ske antingen i kortterminalen i kansliet eller via Internet eller på tel 0503-160 59 eller e-post: [email protected] senast kl 12.00 två dagar före tävling. Efter anmälningstidens utgång är anmälan bindande. Om avanmälan sker därefter skall full startavgift erläggas. Efteranmälan kan ske, endast vid ojämt antal startande eller vid återbud, mot erläggande av dubbel startavgift.
 
Startlista
Startlistan anslås på anslagstavlan i klubbhuset samt på anslagstavlan mitt emot parkeringen senast kl 12.00 dagen före tävling och läggs dessutom, om möjligt, ut på Internet.
 
Startavgifter
Senior 60:-, junior 60:-. Gäster erlägger grannklubbsgreenfee: senior 210:- + startavgift; junior 70:- + startavgift. Vid partävlingar erläggs endast en greenfee.
För medlemmar i BiGk, SdeGk och FbkGk utgår ingen greenfee vid deltagande i klubbtävling.
 
Övningsspel
På dag för tävling är övningsspel på tävlingsbanan förbjuden. Om en sådan tävling sträcker sig över två dagar är spel på banan tillåtet första dagen efter den/de avslutande ronden/ronderna.
 
Handicapkort
Handicapkort/ klubbkort skall visas upp för kontroll och eventuell stämpling före tävling.
Spelare som ej medför eller uppvisar felaktigt fört handicapkort äger ej rätt att delta i tävlingen. Spelaren får starta utom tävlan mot erläggande av startavgiften. Denna rond är handicapgrundande.
För spelare i handicapgrupp 1 behåller tävlingsledningen kortet under tävlingen och svarar för att det blir ifyllt och återlämnar det till spelaren efter det att scorekortet kontrollerats.
 
Speltempo
Fastställda idealtidsscheman för resp. 9-hålsslinga skall tillämpas.
Den fastställda tidsgränsen för ett slag är 40 sekunder, oavsett spelordning och oavsett varifrån slaget slås. Tiden räknas från det att spelaren bedöms kunna spela.
Regel 6-7 anmärkning 2 och den däri modifierade plikten gäller, dvs vid första överträdelsen ett slags plikt, vid andra överträdelsen två slags plikt och för därpå följande överträdelse diskvalifikation.
 
Styrelsen för HökGk 030512


Utöver ovanstående villkor se VGF.s generella och lokala regler.