Information Klubben Banan Tävling/Anmälan Medlemmar Kontakta
   
  Medlemskommitté
  Bankommitté
  Utbildningskommitté
  HCP kommitté
  Senior & OG kommitté
  Tävlingskommitté
  Valberedning
  Styrelse
 
Medlemskommitté
 
Medlemskommittèn hälsar Dig välkommen till vår golfklubb.Vi hoppas Du kommer att få ett stort utbyte av Ditt golfspel och att Du känner Dig välkommen. Behöver Du svar på någon fråga, ring gärna någon av våra kontaktmän, i första hand den som representerar Din hemkommun.
 
Kerstin Björk 0503-100 09
Marianne Grenabo 0503-314 22
Barbro Segerström 0515-711 820
Åke Ahlqvist 036 - 408 14
Nils-Erik Johansson 0504-105 31
Jan Carlsson 0502-107 09
Erik Fredriksson 0502-138 25
 
Listan på golfvärdar 2003 är klar >>