Välkommen

till en regelkväll med

Ulla-Britta Larsson

måndagen 26 april kl.19.00
i klubbhuset

Damkommittén