Styrelse- och kommittéordföranden 2002/2003

Understrykningar markerar e-postadresser

Ordförande Benny Göthberg 0502-145 32
V. Ordförande Stellan Rylander 0503-137 11
Kassör Hans Björk 0503-100 09
Sekreterare Birgith Steen 0502-128 68
PR-kommittén Leo Nilsson 0502-132 30
Junior & Elitkommittén Mauno Korpela 0502-128 68
Medlemskommittén Kerstin Björk 0503-100 09
Suppleant i styrelsen Mikael Erdéus  
Suppleant i styrelsen Ulla-Märta Tall 0502-230 00
Suppleant i styrelsen Marianne Friberg 0503-123 07
Tävlingskommittèn Vakant  
Anläggningskommittén Stellan Rylander 0503-137 11
HCP-kommittén Birgit Magnehed 0503-160 59
Damkommittén Marianne Friberg 0503-123 07
IT och webbansvarig Staffan Ager 0503-126 25
Senior och Old Gentlemen Hasse Pettersson  
Utbildningskommittén Carin Ager 0503-126 25
Greenkeeper Roland Knutsson 0503-160 39
Redaktör Stig Allan Persson 0500-41 69 01
Media Sven Olof Grenabo 0503-314 22
     
Styrelsens planerade möten

Åter