FÖR ALLA GOLFSUGNA

AVGIFTER 2001.

Medlemslån betalas av aktiva seniormedlemmar, i enlighet med klubbens 6.500:- *
stadgar. Medlemslån tas ej ut av juniorer och NR. Studerande och värnpliktiga kan
erhålla anstånd med inbetalningen av medlemslånets belopp, enl. särskilda villkor.
NYTT !!!
Alternativ till Medlemslån: Inträdesavgift 1.500:- kr (Ej återbetalning) 1.500:-
Medlemsavgift betalas av alla, aktiva och passiva medlemmar 400:-
Berättigar ej till golfspel på Hökensås GK eller annan klubbs bana.
Spelbehöighetsavgifter:
Senior resident 2.600:-*
Junior resident 16-21 år 1.100:-
Junior resident 10-15 år 400:-
Studerande, inskrivna vid högskola eller universitet och värnpliktiga 1.100:-
Familjemedlemskap: Gemensamt hushåll inkl. ungdomar upp t.o.m. junior (spelrätt) 6.000:-
Vardagsmedlemskap seniorer, start vardagar fram till kl. 15.00 1.700:-
Vardagsmedlemmar junior 900:-
9-hålsmedlemskap, 1:a och andra året, endast spel på dagens 9-hålsslinga, varierande, 1.700:-
alla dagar. Ingen kapitalinsats eller intädesavg. Efter 2 år övergång till full spelrätt och betalning
av kapitalinsats alt. inträdesavgift
Non resident senior (inget andelsbelopp) 1.500:-
Non resident junior  700:-
Non resident gäller boende minst 10 mil från Hökensås GK
För samtliga aktiva medlemmar från och med 16 år uttages städavgift, vilken återbetalas 300:-
efter fullgjord städdag.
* Medlemmar som betalt medlemslån får reducering med 300:- kr av spelbehörighetsavgift

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Tel Kansliet 0503-160 59

 

Till 1:a sidan