HÖKENSÅS GOLFKLUBB

FÖR ALLA GOLFSUGNA

 

AVGIFTER  Fr o m år 2003

 

 

 

Medlemslån betalas av aktiva seniormedlemmar, i enighet med klubbens  stadgar.
Medlemslån tas ej ut av juniorer och NR. Studerande och värnpliktiga kan erhålla anstånd med inbetalningen av medlemslånets belopp, enl. särskilda villkor.

(1)7.500 kr

 

 

Alternativ till Medlemslån: Inträdesavgift (Ej återbetalning)

2.000 kr

Medlemsavgift betalas av alla, aktiva och passiva medlemmar.
Berättigar ej till golfspel på Hökensås GK eller annan klubbs bana.

400 kr

Spelbehörighetsavgifter:

 

Senior resident

(1)2.800 kr

Junior resident  16-21 år

1.200 kr

Junior resident  10-15 år

500 kr

Junior resident    0-  9 år

100 kr

Studerande, inskrivna vid högskola eller universitet och värnpliktiga.

1.200 kr

Familjemedlemskap: Gemensamt hushåll inkl ungdomar upp tom junior (spelrätt)

6.700 kr

Vardagsmedlemskap senior. start vardag till kl. 15.00

1.900 kr

9-hålsmedlemskap, 1:a och 2:a året, endast spel på dagens 9 hål-slinga, varierande, alla dagar. Ingen kapitalinsats eller inträdesavgift.
Efter 2 år övergång till full spelrätt och betalning av kapitalinsats alt. inträdesavgift.
9-hålsmedlem betalar 2:a året intr.avg Kr 2.000.- och därefter fortsatt 9-hålsmedlemskap obegränsad tid.

1.900 kr

Non resident senior (inget andelsbelopp)

1.600 kr

Non resident junior 10-15

800 kr

Non resident gäller boende minst 10 mil från Hökensås GK

 

För samtliga  aktiva medlemmar fr o m 16 år uttages en städavgift, vilken återbetalas

efter fullgjord städdag

300 kr

(1) Medlemmar som betalt medlemslån får en reducering med 300 kr av spelbehörighetsavgift

 

Medlem resident inkluderar 100 kr för rangebollar (50 hinkar).  

Rangebollar frivilligt för NR

100 kr


VÄLKOMNA!

TEL KANSLIET 0503-16059

20021014