Bankommitté Klubbhuskommitté
Stellan Rylander, ordförande Ulla Lövgren, ordförande
Hartmut Bädicker Eva Arnell-Ek
Stig Hafström Magnus Ek
Bernt Eriksson Stig Hafström
Per Almström Emma Arnell
Jörgen Nordh Birgith Ahlqvist
  Åke Ahlqvist
Medlemskommitté  
Kerstin Björk, ordförande Juniorkommitté
Marianne Grenabo Mauno Korpela, ordförande
Åke Ahlqvist Thomas Henriksson
Barbro Segerström Bengt Andersson
Nils-Erik Johansson Lars Andersson
Jan H Carlsson Angela Westerlund
Erik Fredriksson Björn Björklund
  Torbjörn Steen
Hcp-kommitté Halina Gustavsson
Birgith Magnehed Gunnar Wahlstrand
Berit Eriksson  
  Utbildningskommitté
Senior & OG-kommitté Carin Ager, ordförande
Hasse Pettersson, ordförande Staffan Ager
Leo Nilsson Ulla Märta Tall
Arto Rosenberg Jonas Angshed
Nils Åke Mollberg  
  Damkommitté
Tävlingskommitté Marianne Friberg
Vakant Ann-Marie Knutsson
  Maria Johansson
Valberedning Lena Karlsson
Christer Nilsson, ordförande Berit Karlsson
Jonas Angshed Anne Salker
Eva Arnell-Ek  
Nils-Åke Mollberg Disciplinkommitté
Berit Eriksson, ordförande
Hökaktuellt Åke Ahlqvist
Leo Nilsson Bengt-Åke Friberg
   
  Mediaansvarig
  SvenOlof Grenabo