Epostadresser med anknytning till Hökensås GK

Ordförande Benny Göthberg
V. Ordförande Stellan Rylander
Kassör Hans Björk
Sekreterare Birgith Steen
Junior & Elitkommittén Mauno Korpela
Hökaktuellt Leo Nilsson
Suppleant i styrelsen Ulla Märta Tall
Tävlingskommittèn Vakant
Damkommittén Marianne Friberg
Utbildningskommittén Carin Ager
IT och webbansvarig Staffan Ager
Hökensås Golfklubb Kansli