Camping

Husvagnsparkering kan ske på uppställningsplats intill tee hål 9 på gul slinga. Infartväg genom parkeringen därefter skyltad väg.
Uppställning sker på gräsområde endast avsett för camping. Tillgång till toalett i anslutning till campingen, duschar vid klubbhuset. El finns till de flesta platserna.

 

Avgift 50:-kr/dygn
  (medlemmar 25:- kr dygn)
Säsongsavgift 1.500:- kr

 

Åter