Telefon: 0503-160 59 - Fax: 0503-161 56
Tidbok:  0503-162 50 - [email protected]
  StartKlubbinfoGästinfoBaninfoGolfpaketTävlingarJuniorSponsorerGolfvärdar
    Styrelse  |  Kommittéer  |  Medlemskap  |  Senaste Nytt  |  Pro  |  Restaurang  |  Kansli  |  Miljö  |  Bättre Golf för alla  |    
 
Miljöplan/miljöpolicy för Hökensås GK

Miljöplan Hökensås Golfklubb     857 Kb


Med denna miljöförklaring uttalar medlemmar och medarbetare i Hökensås Golfklubb härmed sitt engagemang i att hjälpa till med att vidmakthålla och vidareutveckla klubbens miljöarbete. Vi hävdar samtidigt att för att få ut det mesta av sporten golf, tillsammans med ett allmänt mänskligt välbefinnande krävs hänsyn och respekt för de miljö- och landskapsvården som klubben har att ansvara för.
För alla som arbetar för klubben, är målet:
 

Ett arbete i harmoni med naturen och med ett förståndigt utnyttjande av naturresurserna.

 

Vi skall även främja biologisk mångfald inom golfbaneområdet genom naturhänsyn och god skötsel och  arbeta för ständiga förbättringar. Det kan vi göra om vi använder leverantörer, som är miljömedvetna och levererar godtagbara produkter. Vi följer de lagar och förordningar som finns och vår personal skall vara välutbildad, motiverad och inriktad mot miljö vänliga metoder. Vår önskan är att alla medlemmar strävar mot samma mål och ser till att  Hökensås Golfklubb blir ett föredöme.

 

Miljöplan

 

Svenska golfförbundet har beslutat att samtliga golfklubbar skall ha en miljöplan senast år 2005.
 

Hökensås Golfklubb har beslutat att upprätta en miljöplan för att medverka till en allmän förbättrad miljö i enlighet med intentionerna i Agenda 21.Arbetet skall präglas av delaktighet och skall ge ökad medvetenhet och leda fram till en attitydförändring inom miljöområdet.

 

Miljöplanen skall redovisa hur arbetet genomförs inom de flesta verksamhetsområdena i Hökensås Golfklubb.

För Hökensås Golfklubb i synnerhet behöver inte uppgiften att bedriva verksamheten med mesta möjliga miljöhänsyn, innebära att klubben radikalt behöver ändra sitt arbetssätt.
Det kan främst innebära att bedriva arbetet med lite eftertanke och god planering.

Miljöplanen belyser stora delar av klubbens verksamhet.
En speciell kommitté, miljökommittén, ser till att planen blir ett dynamiskt och
positivt styrinstrument för miljöarbetet inom klubben.


Miljökommittén består av följande ledamöter:

 

Ordförande:Bengt Larsson

Golfpro/Shop: Niklas Sjöberg

Banan: Niklas Knutsson

 

För att ge miljöplanen den acceptans och ”tyngd” som krävs är det viktigt att arbetet sker i samförstånd med klubbens medlemmar.
Den färdiga miljöplanen skall antagas av klubbens årsmöte.

 

I miljöplanen ingår en miljöutredning:
 

·        Hur ser det ut på golfbanan i dagsläget med avseende på verksamhetens miljöpåverkan?

 

I miljöplanen ingår en värdering av miljöaspekter:

 

·        Vilka av de framtagna miljöaspekterna är av betydande karaktär.

 

I miljöplanen ingår en åtgärdssplan:

 

·        Vilka insatser/åtgärder skall göras omedelbart?

·        Vilka insatser/åtgärder skall göras inom ett år?

·        Vilka insatser/åtgärder skall göras på längre sikt?

 

Hökensås Golfklubbs miljökommitté kommer att arbeta efter Svenska Golfförbundets arbetsbok gällande miljöarbete där följande kommer att

bearbetas samt kartläggas:

 

·        Hur blir alla medlemmar delaktiga i miljöarbetet?

·        Inköpsrutiner

·        Fastigheter

·        Kontorsmiljö/Administration

·        Restaurang

·        Shopen

·        Källsortering/Kompostering

·        Kommunikation

·        Energianvändning

·        Markbyggnad

·        Förebyggande av grässkador

·        Växtnäringstillförsel

·        Vattenvård/användning

·        Vård av banans naturmarker

·        Miljörevision

·        Egna ideér

 

Arbetsbok för vårt miljöarbete på Hökensås GK

 
 

Exempel att börja diskutera kring:

·        Hur blir alla medlemmar delaktiga i miljöarbetet?

·        Hur öka förståelsen för miljöarbetet?

·        Hur blir anställda delaktiga i miljöarbetet?

·        Behövs mer utbildning/information

 

 

Detta har vi genomfört:

 

1.      Tillsatt en miljökommite

2.      Utarbetat en miljöpolicy.

3.      Informerat dom anställda om vårt miljöarbete.

4.      Informerat våra medlemmar på årsmötet om vårt miljöarbete.

5.      Nylägesanalys.
6.      Informerat våra medlemmar via Hökaktuellt och hemsidan.
 
För att läsa vår miljöplan i sin helhet kan du klicka på worddokumentet högst upp på sidan.