Telefon: 0503-160 59 - Fax: 0503-161 56
Tidbok:  0503-162 50 - [email protected]
  StartKlubbinfoGästinfoBaninfoGolfpaketTävlingarJuniorSponsorerGolfvärdar
    Styrelse  |  Kommittéer  |  Medlemskap  |  Senaste Nytt  |  Pro  |  Restaurang  |  Kansli  |  Miljö  |  Bättre Golf för alla  |    
 
Årsavgifter 2008

Årsavgifter för medlemmar i Hökensås Golfklubb 2008
Medlemskategori Ålder Medl avg Spelrätt Städavg Rangeboll Årsavg
Senior(medlemslån) 22- 450 3100 300 100 3950
Senior(inträdesavgift) 22- 450 3400 300 100 4250
Senior(utan lån el inträdesavg)  22- 450 3700 300 100 4550
Juniorresident   19-21 450 1300 300 100 2150
Juniorresident   0-18 450 600 0 100 1150
9-hålsmedlem(medlemslån) 22- 450 2000 300 100 2850
9-hålsmedlem(inträdesavg) 22- 450 2300 300 100 3150
9-hålsmedl(u lån el inträdesavg) 22- 450 2600 300 100 3450
Endast spel på dagens 9-hålsslinga          
                 
Vardagsmedlem(medlemslån) 22- 450 2000 300 100 2850
Vardagsmedlem(inträdesavgift) 22- 450 2300 300 100 3150
Vardagsmedl(u lån el inträdesavg) 22- 450 2600 300 100 3450
Start vardagar före kl 15.00            
                 
Sponsormedlem     450 3100 300 100 3950
Familjemedlemskap   450 7100   300 kr/st 100 kr/st Ant.ber
Gemensamt hushåll inkl ungdom upp t o m juniorålder 21 år (spelrätt)    
                 
Studerande och värnpliktiga -22 450 1300 300 100 2150
Gäller studerande som är inskrivna vid högskola/universitet och värnpliktiga    
                 
Non residentgäller boende minst 10 mil från Hökensås GK      
Non resident senior   22- 450 2050 0 0 2500
Non resident junior   19-21 450 900 0 0 1350
Non resident junior   10-18 år 450 500 0 0 950
Rangebollar är frivilligt, städavgift tas ej ut          
                 
Greenfeemedlem,se nedan   450 950     1400
Nybörjarmedlem,se nedan   450 1500   100 2050
                 
                 
Medlemsavgiften på 450 kr betalas av alla aktiva och passiva medlemmar. Berättigar ej till spel utan
spelrätt på Hökensås GK eller annan golfbana.        
Städavgiften på 300 kr gäller för samtliga aktiva medlemmar fr o m 19 år, dock ej non resident.
Avgiften återbetalas efter fullgjord städdag genom presentkort som gäller i restaurang och shop.
                 
En av nedanstående avgifter erläggs av seniorer 22 år och äldre i samband med medlemskap
första året, undantaget 9-hålsmedlem som betalar andra året.      
                 
INTRÄDESAVGIFT (2 000 kr)senior 22 år - återbetalas inte. Betalas av aktiva seniormedlemmar i 
enlighet med klubbens stadgar. Inträdesavgift tas inte ut av juniorer och non residentmedlemmar
Studerande och värnpliktiga kan erhålla anstånd med inbetalning enligt särskilda villkor.  
                 
MEDLEMSLÅN (7 500 kr) senior 22 år - återbetalas 1 år efter uppsägning. Betalas av aktiva 
seniormedlemmar i enlighet med klubbens stadgar. Medlemslån tas ej ut av juniorer och non resident-
medlemmar. Studerande och värnpliktiga kan erhålla anstånd med inbetalning enligt särskilda villkor.
                 
                 
GREENFEEMEDLEMSKAP            
Rätt att bli greenfeemedlem har de medlemmar som föregående år varit passiva samt nya medlemmar
med officiellt handicap. Greenfeemedlem erlägger ej inträdesavgift. I avgiften ingår 2 st greenfeebiljetter.
Under 2008 erbjuds alla passiva medlemmar att bli greenfeemedlemmar.    
                 
NYBÖRJARMEDLEMSKAP            
Innehåller kursavgift och medlemskap.          
I kursavgiften ingår allt kursmaterial, teoriprov samt låna av klubbor under kursen.  
I alla nybörjarutbildningar 2008, ingår dessutom nybörjarmedlemskap, spelrätt och rangekort.
Det innebär att Du efter avklarad kurs och prov kan spela helt fritt och gratis på Hökensås niohålsslinga
under resten av året. Du får också under kursen ett rangekort som du använder när Du tränar själv.
År två får Du välja mellan övriga medlemskap enligt ovan.