Telefon: 0503-160 59 - Fax: 0503-161 56
Tidbok:  0503-162 50 - [email protected]
  StartKlubbinfoGästinfoBaninfoGolfpaketTävlingarJuniorSponsorerKommitteérVeckans Meny
    Styrelse  |  Kommittéer  |  Medlemskap  |  Senaste Nytt  |  Pro  |  Restaurang  |  Kansli  |  Miljö  |    
 
Höstmöte 27 oktober

Kallelse kommer även per brev med en kort information om verksamheten 2008.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till

Höstmöte

Måndagen den 27 oktober 2008 kl 19.00 i klubbhuset

 

Förslag till föredragningslista:

 

1.      Öppnande

2.      Fastställande av röstlängd för mötet

3.      Fråga om mötet har utlysts i stadgeenlig ordning

4.      Fastställande av föredragningslista

5.      Val av ordförande för mötet

6.      Val av sekreterare för mötet

7.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med ordföranden skall justera höstmötets protokoll

8.      Ekonomisk redovisning

9.      Fastställande av avgifter för nästa verksamhetsår

10. Val av kommittéer

11. Information om verksamheten under vinterhalvåret

12. Övriga frågor

– Prisutdelning till klubbmästare i stora KM samt åldersklasserna

13. Mötets avslutande

 

Eftersom mötet innehåller viktig information, val av kommittéer och beslut om avgifter för nästa verksamhetsår samt annat som berör klubben och dess framtid är det viktigt att medlemmarna ställer upp mangrant, gammal som ung, man som kvinna!

Klubben bjuder på enkel förtäring från vår restaurang.

 

Styrelsen