Telefon: 0503-160 59 - Fax: 0503-161 56
Tidbok:  0503-162 50 - [email protected]
  StartKlubbinfoGästinfoBaninfoGolfpaketTävlingarJuniorSponsorerGolfvärdar
    Styrelse  |  Kommittéer  |  Medlemskap  |  Senaste Nytt  |  Pro  |  Restaurang  |  Kansli  |  Miljö  |  Bättre Golf för alla  |    
 
Höstmöte 29 oktober 2007

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till

HÖSTMÖTE MED PRISUTDELNING

Måndagen den 29 oktober 2007 kl 19.00 i klubbhuset

 

Förslag till föredragningslista

 1. Öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet har utlysts i stadgeenlig ordning
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med ordföranden skall justera Höstmötets protokoll
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Fastställande av avgifter för nästa verksamhetsår
 10. Val av kommittéer
 11. Information om verksamheten under vinterhalvåret
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande och prisutdelning i samtliga klasser i KM

 

Välkomna!

Styrelsen