Telefon: 0503-160 59 - Fax: 0503-161 56
Tidbok:  0503-162 50 - [email protected]
  StartKlubbinfoGästinfoBaninfoGolfpaketTävlingarJuniorSponsorerGolfvärdar
    Styrelse  |  Kommittéer  |  Medlemskap  |  Senaste Nytt  |  Pro  |  Restaurang  |  Kansli  |  Miljö  |  Bättre Golf för alla  |    
 
SGF´s Miljödiplom till klubben

Vid HGK:s årsmöte den 26 mars utdelades diplomet av
SGF´s bankonsulent Peter Edman 
Nedan ett utdrag av Miljödiplomet från Svenska Golfförbundet.
 
Hökensås GK har under året antagit en MILJÖPOLICY.
Klubben har därmed startat en process för att miljöanpassa
sin verksamhet. Klubben har antagit och arbetar efter en
MILJÖPLAN som behandlar den yttre och inre miljön och
som bygger på de intentioner som framgår av Agenda 21.
Grunden för miljöarbetet är DELAKTIGHET och
engagemang av klubbens medlemmar liksom SAMRÅD
med myndigheter, organisationer och allmänhet.