Datum för kommande möten 2002
 
Styrelsemöten 4 feb, 11 mars, 8 april, 10 juni, 8 juli, 12 aug, 9 sept, 30 sept, 14 okt, 11 nov, 9 dec
Kallelse till styrelsemöte och dagordning 11 november
Höstmöte 14 okt
Planeringsdag 26 okt
Årsmöte 24 feb 2003
   
Hökaktuellts utgivningsdagar Nr 1 V12 manusstopp 3 mars
  Nr 2 V26   6 juni
  Nr 3 V39   9 sept
  Nr 4 V48   11 nov