Dagens slinga: BLÅ GUL

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59
E-post: info@hokensasgk.org

Referat Höstårsmöte


Höstmöte och föreningsstämma i Hökensås Golfklubb, Hökensås ekonomiska förening.


Hökensås Golfklubb har haft höstårsmöte med ett 50-tal medlemmar närvarande.
Klubbens ordförande Stellan Rylander tillsammans med klubbchef Malin Ingsten inledde mötet genom att blicka tillbaka på säsongen som gått.

Dagordningen godkändes och till mötesordförande valdes Svenolof Grenabo En kort ekonomisk rapport gavs av nulägets siffror för både klubb och bolag och man kan konstatera att ekonomin är stabil. Budget för 2020 tillsammans med medlemsavgifter föredrogs och godkändes. Lika så godkändes verksamhetsplan för 2020 där medlemsvård, tävlingsverksamheten samt marknadsföring av den unikt drivna ekologiska banan kommer ligga i extra fokus.
Gemensam styrelse för ideella klubben och ekonomiska föreningen valdes. Stellan Rylander valdes på nytt som ordförande, övriga ledamöter: Nina Gillbo, Bengt Gustafsson, Ulf Salker, Lena Arnoldsson, Lisbeth Göthberg, Mårten Fredriksson samt Daniel Strid (suppl) och Christer Grahn (suppl). Revisorer: Claes Groening, Johan Groening, Marianne Högman, Håkan Forsberg. Valberedning: Eva Arnell Ek, Jimmy Salker samt Nils-Erik Johansson (suppl).
Mötet avslutades med att ordförande tillsammans med klubbchef berättade om kommande projekt och satsningar i verksamheten. Bland annat tittar man på möjlighet för en upprustning av rangen, solcellspark och det nya världshandicapet som införs 2020. 

Avgifter för 2020 finns här: 
http://www.hokensasgk.org/medlemskap

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: info@hokensasgk.org