Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59
E-post: info@hokensasgk.org

Arbetsuppgifter för hålvärdarna

Tees
Plocka bort pegs
Skyltar och papperskorgar skall sitta rätt och rakt
Finns soffor vid tee skall ogräs hållas borta

Plattor i marken
Avståndsplattor på tee och fairway samt vid sidovattenhinder och vattenhinder samt ev outplattor skall skäras rena och vara väl synliga

Sprinklerlock
Sprinklerlock skall skäras rena och vara väl synliga, var extra noggranna med locken på foregreen så man inte skär bort onödigt mycket gräs runt dessa.

Bunkrar
Bunkrarna skall rensas från ogräs (ingen skärning av bunkrarna)

Markeringspinnar
Dessa skall stå rakt och vara väl synliga

Vattenhinder
Olle Johansson kommer att sköta dessa. Där skall hålvärdarna vara behjälpliga. Vattenhinder kommer att rensas två gånger om året

Övrigt
Hålen skall se rena och prydliga ut. Pinnar och annat skräp skall plockas
bort. Eventuella synpunkter på större arbeten tas upp med Bankommittén
Rester efter rensning skall slängas i skogen eller på annat sätt forslar bort.

Har ni några frågor om detta, kontakta någon i kommittén.
Stellan Rylander, ordf.
Mats Lewin
Stig Hafström
Anne Salker
Inger Fransson
__________________________________________________

Ni som vill anmäla er som hålvärdar gör det på kansliet till Petra eller Malin.

Arbetsuppgifterna är mycket enkla och med få redskap som ni själva får hålla med. Vi söker även ett gäng som kan ta hand om klubbhusområdet, såsom rabatter, ogräs på altanen och dylikt.
/Bankommittén

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: info@hokensasgk.org