Lokala regler 2018

1 . OUT OF BOUNDS (Regel 27)

a). Vita pinnar eller plattor

b). Vitt staket runt huset Krumpekullen vid hål 8, RÖD slinga
c). Markeringarna utmed hål 5, RÖD slinga, gäller endast vid spel på detta hål.


2 . VATTENHINDER (Regel 26)

a). Sido- och vattenhinder med röda respektive gula pinnar eller plattor. Där markeringen är ofullständig eller oklarhet råder om hindrets gräns, gäller definitionen av ett vattenhinders gräns dvs den punkt där marken byter plan i hindret.
b). Alla omarkerade diken är sidovattenhinder.


3a. MARK UNDER ARBETE (Regel 25-1)

a). Område markerade med sluten, alternativt streckad linje.
b). Myrstackar.
c). Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet (fairwayhöjd) eller lägre.
d). Skador i bunker orsakade av bevattning eller kraftigt regn.

e). Igenlagd fairway bunker på hål 2, Röd slinga.


3b. LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL (Regel 25-2)

a). Regel 25-2 utvidgad att gälla hela spelfältet.


4a). FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1)

a). Stenar i bunkrar.


4b. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2)

a). Alla vägslut och vägutvidgningar som gjorts med vita linjer.
b). Nyplanterade träd med blå eller orange markering och/eller stödpinne.
c). 150-meters markering, tee- och hänvisningsskyltar.
d). De delar av vildsvinsstängslet som befinner sig på banan.


5 . ORGANISK DEL AV BANAN

Alla stenrösen och stengärdsgårdar är organiska delar av banan. Lösa delar av stenrösen eller stengärdsgårdar får inte avlägsnas. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 28.
 

6. MARKERINGAR
Banmarkering               Regelhänvisning                        Regel
Vit                                 out of bounds                             27
Gul                                vattenhinder                              26
Röd                               sidovattenhinder                       26
Blå                                mark under arbete (MUA)         25
Blå-vit                           MUA; spel förbjudet                   bilaga I, sid 133
Orange                         oflyttbara hindrande föremål      24

 

PLIKT
Plikt för brott mot lokal regel
Matchspel - Förlorat hål.
Slagspel - Två slag

 

7. AVSTÅNDSMÄTARE (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag. För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

8. BOLL SOM OAVSIKTLIGT RUBBAS PÅ GREEN
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

9. MODIFIERING AV PLIKT FÖR FEL SCORE PÅ HÅL
Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:
Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

Lokala regler fastställda av VGF 2018

 

 

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: info@hokensasgk.org