Damsektionen

 

Vill du gå ut och spela golf men inte har någon att gå med? Använd gruppen "Hökensås GK- spelkompisar" på Facebook!
 

 

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: info@hokensasgk.org