Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59
E-post: info@hokensasgk.org

Årsmötesreferat

Vårårsmöte samt föreningsstämma har ägt rum i Hökensås Golfklubb samt Hökensås ekonomiska förening. Ett 40-tal medlemmar fanns samlade i klubbhuset. Klubbens ordförande Stellan Rylander inledde genom att summera 2018 års verksamhet. Klubben slutade 2018 med 784 medlemmar, vilket är en positiv utveckling för femte året i rad. Däremot har antalet gästspelare minskat något, vilket har sin naturliga förklaring i den väldigt varma sommaren som påverkade dagsspelet över hela Sverige.

Årsmötesförhandlingarna som leddes av Svenolof Grenabo behandlade först verksamhetsberättelsen för 2018. Resultat och balansrapport för det gångna året fastställdes och revisorernas berättelser gav stöd till redovisningen, varigenom styrelserna beviljades ansvarsfrihet.

Klubbens styrelse som nu mera väljs under höstårsmötet, består av ordförande Stellan Rylander samt ledamöterna Nina Gillbo, Bengt Gustafsson, Ulf Salker, Lena Arnoldsson samt suppleanter Lisbeth Göthberg och Mårten Fredriksson.
Rylander avslutade mötet genom att ge en inblick i kommande planer för 2019 som kommer bli ett händelserikt år för klubben.

Hökensås GK

Telefon: 0503-160 59 | E-post: info@hokensasgk.org